Menu

Kategoria: Informacje

Hufiec

4 sierpnia 2017

Hufiec jest to jeden z poddziałów organizacji harcerskich, jakie stanowią coś między kluczowymi jednostkami organizacyjnymi oraz chorągwią. Warto wspomnieć nieco o podziale zadań typowych dla hufca. Tym samym jest to tworzenie wspólnej grupy społecznej, kręgów i drużyn. Do tego dochodzi wzmacnianie działalności programowej, koordynacja działań innych jednostek podległych, pozyskiwanie środków materialnych, nawiązywanie komunikacji z władzami […]

Informacje

Harcerstwo

21 lipca 2017

  Harcerstwo jest to specyficzny ruch społeczny, jaki także określany jest jako pedagogiczna oraz wychowawczych w swych funkcjach formacja, która okazuje się elementem ruchu skautowego. Jest to działalność, mająca na celu samodoskonalenie się i zafundowanie uczestnikom tychże organizacji odpowiedniej szkoły życia, jaka pozwoli im przetrwać w nawet najbardziej ekstremalnych warunkach. Musimy wiedzieć, że harcerstwo opiera […]

Informacje

Szczep

30 maja 2017

Jeszcze jedną formacją w zakresie istnienia i działalności organizacji harcerskich jest hufiec. To jest organizacja, jaka w swym zadaniu opiera się na rozmaitych działalnościach. Warto wspomnieć, jako celowym i nadrzędnym zadaniu stawianym przed szczepem tworzenie gromad, formowanie nowych drużyn oraz wspólnoty. Do tego dochodzi też nadzorowanie i koordynowanie ich przedsięwzięć. Jeszcze jedna kwestia to realizowanie […]

Informacje

Symbole harcerskie

20 kwietnia 2017

Wyróżnia się rozmaite rodzaje organizacji harcerskich, jakie posiadają szereg charakterystycznych symboli. Tego typu symbolika to krzyż harcerski, lilijka, mundur harcerski oraz hymn harcerski.

Informacje

Organizacje harcerskie

9 lutego 2017

W naszym kraju istnieją odpowiednie przepisy natury prawnej, które regulują istnienie oraz prowadzenie działalności przez organizacje i instytucje harcerskie. Są to normy ujęte w zakresie Prawa o stowarzyszeniach i ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Warto wiedzieć, że tymi zagadnieniami, jak prosperowanie tychże punktów zajmuje się także sejm naszego kraju. Musimy wiedzieć, że […]

Informacje