Informacje

Organizacje harcerskie

Organizacje harcerskie

W naszym kraju istnieją odpowiednie przepisy natury prawnej, które regulują istnienie oraz prowadzenie działalności przez organizacje i instytucje harcerskie. Są to normy ujęte w zakresie Prawa o stowarzyszeniach i ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Warto wiedzieć, że tymi zagadnieniami, jak prosperowanie tychże punktów zajmuje się także sejm naszego kraju. Musimy wiedzieć, że istnieje masę rozmaitych regulacji odnośnie na przykład możliwości wykorzystywania krzyża harcerskiego.

Jest także wiele regulacji dotyczących pojęć harcerka, harcerz oraz harcerstwo. Ponadto przepisy normują też przede wszystkim działanie organizacji z instytucjami państwowymi. Istnieje również opcja realizacji pracy harcerskiej, poprzez biwakowanie, wycieczkowanie, obozowanie i inne formy działalności typowo szkolnej. W sferze organizacji harcerskiej należy też wspomnieć o specyficznej ich strukturze, jaka obejmuje klasyfikację na rozmaite typy tych placówek, w tym zastęp, patrol wachtę. Ponadto wyróżnia się tez szczep, związek drużyn, gromadę, krąg i drużynę, chorągiew, hufiec i związek drużyn.

Share this post