Informacje

Harcerstwo

Harcerstwo

Harcerstwo jest to specyficzny ruch społeczny, jaki także określany jest jako pedagogiczna oraz wychowawczych w swych funkcjach formacja, która okazuje się elementem ruchu skautowego. Jest to działalność, mająca na celu samodoskonalenie się i zafundowanie uczestnikom tychże organizacji odpowiedniej szkoły życia, jaka pozwoli im przetrwać w nawet najbardziej ekstremalnych warunkach. Musimy wiedzieć, że harcerstwo opiera się na zasadzie ciągłej pracy nad sobą oraz braterstwie. W tym zakresie warto wspomnieć o kwestii przyrzeczenia harcerskiego i prawa harcerskiego, jakie obowiązują odkąd tego typu punkty zaczęły być formowane.

W tym celu możliwe jest przede wszystkim przestrzeganie określonego kodeksu norm. Warto również wspomnieć o postepowaniu zucha, jakie normowane jest przez Obietnicę zucha czy tez wiążące się wraz z tym Prawo zucha. Do tego należy również wspomnieć o ruchu harcerskim, które ma być organizacją harcerską działającą nie tylko co ciekawe w granicach naszego kraju, ale również poza jego obrębami. W tym zakresie można mówić o charakterystycznej metodzie harcerskiej, która jest oparta o zasady na jakich bazują te formacje.

Musimy wiedzieć, że pierwsze namiastki współczesnego harcerstwa powstały w roku 1910. W zasadzie za datę powstania uznaje się przełom między 1910 a 1911 rokiem. Wtedy zaczęły krystalizować się generalnie pierwsze drużyny. Do tego za protoplastę tej formacji uznaje się Andrzeja Małkowskiego. To on zdefiniował także nadrzędne cele harcerstwa, mówiąc, że ten ruch to „skauting plus niepodległość”. Harcerstwo bardzo często łączone jest ze skautingiem.

Określa się skautów mianem harcerzy, mimo tego, że pomiędzy harcerstwem a skautingiem są zasadnicze różnice, zwłaszcza w skali międzynarodowej.

Share this post