Menu

Hufiec

0 Comments

Hufiec jest to jeden z poddziałów organizacji harcerskich, jakie stanowią coś między kluczowymi jednostkami organizacyjnymi oraz chorągwią.Hufiec Warto wspomnieć nieco o podziale zadań typowych dla hufca. Tym samym jest to tworzenie wspólnej grupy społecznej, kręgów i drużyn.braided cable sleeving Do tego dochodzi wzmacnianie działalności programowej, koordynacja działań innych jednostek podległych, pozyskiwanie środków materialnych, nawiązywanie komunikacji z władzami lokalnymi i nie tylko regionalnymi.oplot kablowy poliestrowy Jako władze hufca określa się natomiast komisję rewizyjną, komendanta hufca, sąd harcerski hufca, komendę hufca oraz zjazd hufca.

https://krajcarz.pl/